Pogoda u nas

Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed

Nasi goście

W sumie odwiedziło nas już
27273 osób

Dziś odwiedziło nas już
2 osób

Obecnie na stronie przebywa
0 gości

Historia i finansowanie

Po raz pierwszy wniosek o pozyskanie dofinansowania na realizację projektu budowy centrum oparzeniowego został złożony w 2004 roku. Wnioskodawcą był Szpital Dziecięcy przy ul. Św. Wojciecha. Wnioskowano wówczas o fundusze ze ZPORR-u. Mimo wysokiej oceny panelu ekspertów, ze względu na ograniczone fundusze, projekt nie został przyjęty do realizacji.

W 2005 roku projekt ten, rozszerzony o projekt promocji zdrowia w zakresie zapobiegania oparzeniom wśród dzieci i młodzieży, został złożony w ramach I-go naboru wniosków do Mechanizmu Finansowego EOG i Mechanizmu Norweskiego. Pozytywnie przeszedł pierwszy etap weryfikacji i został wpisany na listę rezerwową. Po raz kolejny zgłoszono go w II naborze do ww. funduszy. Wówczas został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym i zarekomendowany darczyńcy. W lipcu 2008 r. Szpital Dziecięcy był wizytowany przez pracownika Biura Mechanizmów Finansowych i 11.12.2008r. otrzymał Grand Offer Letter – przyrzeczenie dofinansowania projektu przez Norweski Mechanizm Finansowy.

Centrum Leczenia Oparzeń w Szpitalu dziecięcym przy ul. Św. Wojciecha poprawiłoby warunki leczenia dzieci, jednak nie rozwiązałoby ani problemów niezbędnej (a kosztownej) modernizacji całego obiektu, ani braku możliwości rozbudowy i rozwoju w następnych latach. Dlatego toczący się w 2009 roku proces połączenia Szpitala Dziecięcego ze Szpitalem „Zdroje” spowodował wystąpienie do Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli (przedstawiciela darczyńcy) z prośbą o zmianę lokalizacji inwestycji. Nowy projekt dotyczący części inwestycyjnej uwzględnia budowę Centrum Leczenia Oparzeń w pawilonie 16 szpitala przy ul. Mącznej 4. Po przygotowaniu nowych planów, 10.08.2009 r. szpital „Zdroje” był wizytowany przez eksperta oceniającego poprzedni projekt rok wcześniej. 17.08.2009 r. ekspert wydał opinię rekomendującą przyjęcie proponowanych zmian. 15.09.2009 r. Biuro Mechanizmów Finansowych przekazało stronie polskiej decyzję wprowadzającą do projektu proponowane zmiany. Po wcześniejszej ustnej informacji – 14.10.2009 r. szpital „ZDROJE” otrzymał z Biura Do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ministerstwie Zdrowia zapewnienie finansowania nowego projektu w kwocie 889.417 €.

Będzie to bezzwrotna pomoc finansowa w postaci instrumentu pod nazwą Mechanizm Finansowy EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) pochodzącego z trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu) tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

W nowym projekcie, uwzględniającym zmienioną lokalizację inwestycji, zwiększono powierzchnię użytkową Centrum – utworzono dodatkową salę zabiegowo-operacyjną, dzięki czemu pacjenci wymagający zabiegów nie będą opuszczali pomieszczeń o szczególnej jałowości. Zwiększono także o 150% wyposażenie – planowane poprzednio było niewystarczające dla funkcjonowania ośrodka. Po wprowadzeniu tych niezbędnych modyfikacji planowane koszty wzrosły z 1 046 375 € do 1.280.595 €.