Pogoda u nas

Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed

Nasi goście

W sumie odwiedziło nas już
27273 osób

Dziś odwiedziło nas już
2 osób

Obecnie na stronie przebywa
0 gości

Program Profilaktyczny

Oparzenia to jeden z najbardziej dramatycznych urazów, jaki może dotknąć człowieka, szczególnie dziecka. W jednej chwili, niewielka ilość czynnika sprawczego pozornie niegroźnego np. szklanka gorącej kawy, może zmienić całe życie oparzonego, a nawet go zabić.

Każdego roku w Polsce poparzeniom ulega 200 – 300 tysięcy osób rocznie. Około 75% z nich to dzieci. Aż w 97% przypadków przyczyną oparzeń są zaniedbania lub brak wyobraźni opiekunów. 

Nadrzędnym celem programu jest podniesienie poziomu świadomości społecznej (dzieci, ich opiekunów oraz młodzieży) w zakresie zapobiegania oparzeniom jak również sposobów i metod udzielania pierwszej pomocy w przypadku ich zaistnienia, co bezpośrednio będzie skutkowało zmniejszeniem liczby najmłodszych pacjentów hospitalizowanych z powodu ciężkich oparzeń. Prezentowany program w efekcie przyczyni się do obniżenia częstości występowania tego typu zdarzeń jednocześnie zwiększając świadomość mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w tym zakresie.

Celem  programu w części profilaktyki jest upowszechnianie zdrowego stylu życia oraz podnoszenie społecznej świadomości w aspekcie wpływu indywidualnych zachowań na ogólny stan zdrowia (w szczególności dzieci i młodzieży), poprzez promocję zdrowia i wdrażanie profilaktyki na terenie województwa zachodniopomorskiego (miasta, miasteczka, wsie) wśród potencjalnych pacjentów Centrum. Cele te zostaną osiągnięte dzięki realizacji zadań cząstkowych obejmujących:

  • emisję  clipów telewizyjnych  na temat najczęstszych przyczyn oparzeń u dzieci oraz sposobu niesienia pierwszej pomocy;
  • kampanię informacyjną na billboardach;
  • Wykonanie materiałów informacyjno-edukacyjnych /plakatów i broszur – dyplomów w formie książeczki do kolorowania/;
  • przeprowadzenie wykładów  nt. profilaktyki oparzeń i pierwszej pomocy  w postaci filmów instruktażowych;
  • zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla personelu medycznego /minimum 900 osób/ – w szczególności dla lekarzy rodzinnych – w formie wykładu edukacyjnego o tematyce związanej z problemem powstawania oparzeń oraz sposobem udzielania pierwszej pomocy w przypadku ich zaistnienia;
  • realizację spektakli teatralnych na temat profilaktyki oparzeń i pierwszej pomocy;