Pogoda u nas

Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed

Nasi goście

W sumie odwiedziło nas już
27582 osób

Dziś odwiedziło nas już
2 osób

Obecnie na stronie przebywa
0 gości

Drugie takie Centrum w kraju

2013-03-19

Centrum Leczenia Oparzeń dla Dzieci i Młodzieży funkcjonujące w szpitalu “ZDROJE” to strategicznie położona, spełniająca światowe standardy, wyspecjalizowana placówka leczenia oparzeń u najmłodszych pacjentów – jedyna w tej części Polski, druga taka w kraju.

Projekt pn. “Regionalne Centrum Leczenia Oparzeń dla Dzieci i Młodzieży – poprawa jakości i dostępności  usług medycznych oraz profilaktyka” w ramach realizacji którego powstało CLO, był finansowany z Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Składał się z dwóch części. Pierwsza, tzw. TWARDA, to budowa centrum. W jej ramach dokonano modernizacji I-go piętra pawilonu 16 (powierzchnia ok. 430 m2) wraz z wyposażeniem. Część druga projektu, tzw. MIĘKKA, to szeroko rozumiana profilaktyka i promocja. Głównym celem zrealizowanej kampanii było podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie okoliczności powstawania oparzeń wśród dzieci i młodzieży, w zakresie zapobiegania oparzeniom, jak również sposobów i metod udzielania pierwszej pomocy w przypadku ich zaistnienia. W ramach tej części:

  • wyemitowane zostały clipy telewizyjne  na temat najczęstszych przyczyn oparzeń u dzieci oraz sposobu niesienia pierwszej pomocy;
  • przeprowadzona została kampania informacyjna na billboardach;
  • odbyły się wykłady nt. profilaktyki oparzeń i pierwszej pomocy /min.: w postaci filmów instruktażowych dla młodzieży; płyt CD z piosenkami, scenkami i zagadkami dla dzieci; oraz realizowane są spektakle teatralne na temat profilaktyki oparzeń i pierwszej pomocy/;
  • podczas wykładów i przedstawień teatralnych przekazywane były materiały informacyjne – w tym min.: plakaty, dyplomy dla dzieci, zakładki do książek, nalepki, ulotki informacyjne, broszury informacyjne;
  • przeprowadzone zostały również wykłady na temat profilaktyki i postępowania w przypadku wystąpienia oparzeń u dzieci i młodzieży dla lekarzy rodzinnych i innych przedstawicieli zawodów medycznych w Szczecinie, Koszalinie i Wałczu.

Każdego roku w Polsce poparzeniom ulega 200 – 300 tysięcy osób rocznie. Około 75% z nich to dzieci. Aż w 97% przypadków przyczyną oparzeń są zaniedbania lub brak wyobraźni opiekunów. Szacuje się, iż każdego roku w centrum oparzeń leczonych będzie ok. 300 dzieci, zaś tysiące otrzyma porady ambulatoryjne.

Łączny koszt inwestycji  to prawie 1,3 mln EURO czyli ok. 5 mln złotych. Blisko 890 tysięcy EURO to bezzwrotna pomoc finansowa w postaci instrumentu pod nazwą Mechanizm Finansowy EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) pochodzącego z trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu) tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Pozostałą część kosztów szpital pokrył ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Naklejka dla dzieci